Blue Flower

Arkivalieronline - Sønderjylland og hertugdømmerne 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/5

www.alsnissen.dk 
http://alsnissen.dk/

Egen sogns lokalhistoriske forening - Slægtsforskning 
http://www.esla.dk/pages/slaegtsforskning.php

Egen sogns lokalhistoriske forening - Andre folketællinger og kirkebøger 
http://www.esla.dk/pages/slaegtsforskning/andre-folketaellinger.php

Sønderjyder-oversigt | Den Store Krig 1914-1918 
http://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/

Mindeparken i Aarhus, Marselisborgmonumentet - Wikipedia, den frie encyklopædi 
https://da.wikipedia.org/wiki/Mindeparken_%28Aarhus%29

Navne på Marselisborgmonumentet 
https://bryld.dk/filer/MarsMon.pdf

Search results Verlustlisten 1. Weltkrieg 
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index

Arkivalieronline - Øresundstoldregnskaber 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/145

Øresundstold regnskaber - Soundtoll registers online 
http://www.soundtoll.nl/index.php/en/nieuws/53-new-recordings-in-copenhagen

Søfolk især

Daisy: Søruller 1796-1912 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&d=1&e=2017

Skippere.dk 
http://skippere.dk/

Københavns Skipperlaug og -forening 
http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ao_alt_vis_navne.php?stil=2&navn=skipper&sort=a

Arkivalieronline - Waterscouten i København og Helsingør 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/141

Wadschier - Marineministeriet i Rigsarkivet, 1848 og 1864 
http://www.wadschier.dk/arkivalie/alfabetisk-oversigt/marineministeriet/rigsarkivet/sortering-arkivnavn/

Mønstringskontoret i Kbh: Register over ikke værnepligtige og udlændinge 1904-1924 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643865#257774,48045910

Daisy: Mønstringskontoret i Kbh: Skibsbemandingslister 1873-1963 
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=M%C3%B8nstringskontoret&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=808567&ngnid=808570&heid=2808559&henid=2808559&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Daisy: Toldarkivernes skibsbemandingslister 
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=skibsbemandingslister&d=1&e=2017

Daisy: Udskrivningsvæsenets og toldkamrenes mønstringsprotokoller 
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=m%C3%B8nstringsprotokol&d=1&e=2017

Skibe især

Jørgen Marcussens hjemmeside, maritim og historisk information 
http://www.jmarcussen.dk/

Forskellige skibsregistre - M/S Museet for Søfart (rul ned på siden) 
http://mfs.dk/velkommen-ms-videnscenter/arkiv/registre/

Museet for Søfart - billedarkiv 
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/

Museet for Søfarts bibliotek 
http://reindex.dk/MFS/rss/Landing.php?

Rosendahls Samling - M/S Museet for Søfart 
http://mfs.dk/velkommen-ms-videnscenter/arkiv/registre/rosendahls-samling/

Søfartens Bibliotek - Skibslister og søulykker 
http://www.sbib.dk/

Oversigt over arkiver fra rederier m.v. 
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/article/view/7698/6553

lenescorner.dk: Skibsdatabasen 
http://www.lenescorner.dk/velkommen%20til%20basen_.htm

Register over danske skibe 
http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?A=1&D=6

Danske fiskefartøjer 
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.Menu&country=DNK

Europæiske fiskefartøjer 
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm

Slægtsforskning — Slægt og Data - DIS-Danmark 
https://www.slaegtogdata.dk/

Samfundet for Dansk genealogi og Perssonalhistorie 
http://www.genealogi.dk/index.php

SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger 
http://ssf.dk/

DIS København Nord — Slægt og Data - DIS-Danmark 
https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kbhnord

DIS Sokkelund Herred — Slægt og Data - DIS-Danmark 
https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/sokkelund

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 
http://www.genealogi-kbh.dk/

Slægtsforskere i Rødovre 
http://slaegt2610.dk/

Hvidovre Slægtsforskere 
http://hvidovre-slaegtsforskere.azurewebsites.net/

Slægtshistorisk Forening Århus 
http://www.genea.dk/aarhus2007/

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø 
http://www.genealogy-samsoe.dk/

Bornholms Historiske Samfund 
http://bornholmske-samlinger.dk/

MSFF - Malmö Släktforskarförening 
http://www.msff.se/Forska/DKHome1.htm

Families

App'er til mobile enheder - vis eller opdater dine Legacy data på mobile enheder 
http://legacy.familytreewebinars.com/mobile-apps-iphone-android-windows-mobile-c6.php

Families – på Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.telgen.families

Families på iPhone eller iPad 
https://itunes.apple.com/us/app/families/id379619019?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Best Free Genealogy or Family Tree Software | Gizmo's Freeware 
http://www.techsupportalert.com/best-free-genealogy-family-tree-software.htm#Quick_Selection_Guide

Genealogy Software Reviews 
http://www.gensoftreviews.com/?from=oldsite

Registraturer og afleveringsfortegnelser

De brune kasser 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/50/17131872/17178063

Danske landkommuner 1842-1970 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17148141#188546,31874762

Det Mosaiske Troessamfund - en arkivregistratur 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17288301#215238,40616331

LAK registratur over kirkebøger 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/index-creator/29/17131872/17288332

Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/

Søg efter arkivalier i Daisy 
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside

Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/ao/kommende-digitaliseringer-paa-arkivalieronline

Tidligere nyhedsbreve fra Rigsarkivet - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/om/nyheder/tidligere-nyhedsbreve-fra-rigsarkivet

Hjælpemidler til arkivbenyttelse - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/hjaelpemidler-til-arkivbenyttelse

Rigsarkivets vejledninger 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/rigsarkivets-vejledninger

Crowdsourcing - Vær med til at taste og gøre kulturarven tilgængelig for alle! 
https://cs.sa.dk/

Danske landkommuner 1842-1970 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17148141#188546,31874762

Hjælpemidler og foldere til download 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/foldere-til-download

Arkivernes Informationsserie

Hvad er en journal, og hvad kan jeg bruge den til? 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484766#237432,45153576

Tog og historie. Jernbanearkiver og deres brug 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484760#237429,45153430

Mark og skilling, kroner og øre 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287982#214832,40567516

DSB, Danske Statsbaner

DSB Personalakter - før 1932 (Foreløbig arkivregistratur) 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16513679#213306,40428009

DSB Personaleakter - Afskedigede eller døde 1931-1959 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17359020#219677,41282905

Daisy: DSB personaleakter afsluttet 1947-1988 
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=&c=&d=&e=&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=&henid=&epid=2398458&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed

Daisy: Danske Statsbaner - personale 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danske+stats&b=personale&d=1&e=2016

Folketællinger - kom godt i gang med arkivalierne - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-folketaellinger

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - især om kirkebøger - nyAO-kirkeboeger-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-kirkeboeger-hjaelp-2.pdf

Lægdsruller 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/other-collection/4

Arkivalieronline kirkebøger 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/geo/index/5

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - især om folketællinger - nyAO-folketaellinger-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-folketaellinger-hjaelp-2.pdf

Stambøger og stamkort - Kom godt i gang! - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-stamboeger-stamkort

Københavnske skiftearkivalier – Kom godt i gang! 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-skifter-fra-kbh

Lægdsruller - Kom godt i gang med lægdsruller - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - skifter indtil 1919 - nyAO-skifter-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-skifter-hjaelp-2.pdf

Københavnske skifter på Arkivalieronline – en vejledning (PDF, 988 kB) 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/05/Koebenhavnske-skifter-en-vejledning.pdf

Kirkebøger - Kom godt i gang med kirkebøger - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/intro-kirkeboeger