Blue Flower

Richter: 100 års dødsfald i Danmark, 1790-1890 
http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm

Mediestream - digitaliserede og søgbare aviser, også med dødsannoncer 
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

Anmeldte dødsfald 1807-1824, Alphabetisk Fortegnelsen over 
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020832410.pdf

Begravelser - københavnske begravelsesprotokoller 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

Dansk Søulykke-statistik 
http://www.sbib.dk/dansk-soeulykke-statistik.10838.aspx

 
Gravsten

DIS-Gravsten 
http://gravsten.dis-danmark.dk/

DK-Gravsten - Links til Danske gravstenssider. med links direkte på kort 
http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

DKI - Dansk KirkegårdsIndex 
http://stegemueller.dk/dki/

Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886 
http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?lang=da

Find gravsted 
http://findgravsted.dk/

Find en grav 
http://www.findengrav.dk/

Kendtes gravsted 
http://gravsted.dk/

Kendtes gravsted - Københavns kirkegårde 
http://gravsted.dk/index.php?side=find&felt=kg&kg_nr=1

Kendtes gravsted - Assistens Kirkegård 
http://gravsted.dk/index.php?side=find&felt=kg&kg_nr=1

Bevaringsværdige gravminder på Lolland-Falster 
http://gravminderegistrering.dk/

BillionGraves 
http://billiongraves.com/pages/dashboard/dash.php

BillionGraves | Cemetery & Headstone Records 
https://billiongraves.com/

Find A Grave by Location 
http://www.findagrave.com/tocs/geographic.html

http://www.findagrave.com/ 
http://www.findagrave.com/