Blue Flower

Kraks Blå Bog - Wikipedia, beskrivelse og adgang til online-udgaver 
http://da.wikipedia.org/wiki/Kraks_Bl%C3%A5_Bog

Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1829 - Kjøbenhavns Universitets Matrikel  
http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm

Wibergs præstehistorie – Netudgave 
http://wiberg-net.dk/

Wibergs præstehistorie, scannet udgave, nr. 443-446 begge incl. 
http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe

Elvius: Danmarks Præstehistorie 1869-1884, titelblad 
http://rosekamp.dk/praester_titelblad.jpg

Elvius: Danmarks Præstehistorie 1869-1884 
http://rosekamp.dk/praester.pdf

Groshenning: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, titelblad 
http://rosekamp.dk/Grohshenning_web_OK/Grohshenning%20Bind%201%20side%200001.jpg

Groshenning: Danmarks Præstehistorie 1884-1911 
http://rosekamp.dk/Grohshenning_web_OK/grohshenning_start.htm

Danmarks Adels Aarbog, register 1884-2002 
http://www.genealogi.no/kilder/DAA/DAA-reg.htm

Dansk Biografisk Leksikon - udgave 1, 2 og 3 + Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
http://www.litteraturpriser.dk/hbog/dbl.htm

Dansk biografisk Lexikon, 1. udgave 
http://runeberg.org/dbl/

Dansk Biografisk Leksikon, 2. udgave 
http://www.rosekamp.dk/DBL_All/dansk_biografisk_leksikon.htm

Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon

Weilbachs kunstnerleksikon 
http://www.rosekamp.dk/

Dansk Kirkestat, 1934 
http://billeder.salldata.dk/data/B%C3%B8ger/Dansk%20Kirkestat/

Dansk Skole-stat, 1933 
http://billeder.salldata.dk/data/B%C3%B8ger/Dansk%20Skolestat/

Dansk Politistat, 1933 
http://billeder.salldata.dk/data/B%C3%B8ger/Dansk%20Politistat/

Danske Jurister 1736-1936 
http://rosekamp.dk/Juris_web/start.htm

Danske Sagførere 1869-1919 
http://rosekamp.dk/danske_sagfoerere_OK/danske_sagfoerere.htm

Dansk Mejeristat - Randers, Hjørring, Aalborg og Thisted amter 
http://www.thyholm.lokalarkiver.dk/mejerier.pdf

Det Danske Landhåndværk 
http://billeder.salldata.dk/data/B%C3%B8ger/Det%20Danske%20Landhaandva_erk/

Rosekamp: Kraks Blå Bog, Præstehistorier, Danske Jurister og meget andet 
http://rosekamp.dk/

Frederiksberg Biblioteks slægtsbøger

Biblioteket Frederiksberg 99.8 
https://fkb.dk/search/ting/99.8

Biblioteket Frederiksberg 99.9 
https://fkb.dk/search/ting/99.9

Biblioteket Frederiksberg 99.94 
https://fkb.dk/search/ting/99.94