Blue Flower

Danskebilleder - historisk billedarkiv for en række kommuner 
http://www.danskebilleder.dk/db/#1443298679140_0

arkiv.dk - bl.a. billedsamlinger fra en lang række lokalarkiver 
https://arkiv.dk/

Gamle Odensebilleder, Odense Bys Museer 
http://odensebilleder.dk/billedstart.asp

Københavnske billeder, Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv 
http://kbhbilleder.dk/

Privat hjemmeside med billeder fra det gamle København – Steinwart.dk 
https://steinwart.dk/category/det_gamle_koebenhavn/

Kort- og Billedsamlingen - Det Kongelige Bibliotek, mere end 18 millioner billeder og kort. 
http://www.kb.dk/da/kb/nb/kob/index.html

Museet for Søfart - billedarkiv 
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/

Danmark på film - danske kortfilm og dokumentarfilm fra by og land 
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film