Udskriv

Ramsings kort over København 1689 
https://bibliotek.kk.dk/registre/ramsings-kort-over-koebenhavn

Geddes kort København 1761 
https://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761/om-kortet

Sterms Kort over Kjøbenhavn 1840-41 
https://bibliotek.kk.dk/https/bibliotekkkdk/registre/sterms-kort-over-kjoebenhavn

Københavnske billeder, Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv 
http://kbhbilleder.dk/

Privat hjemmeside med billeder fra det gamle København – Steinwart.dk 
https://steinwart.dk/category/det_gamle_koebenhavn/

København 1761 
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761

hovedstadsarkiver.dk - vejledning, inspiration og hjælp til alle arkivbrugere, der har interesse i hovedstadens historie. 
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm

Københavnske sognekort - ressourcer til historie og slægtsforskning i hovedstaden 
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm

Arkivalieronline - Familieretlige sager, Københavns Overpræsidium 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/14

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv - Kilder på nettet - Kildeviseren 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet

Københavns Stadsarkiv - Politietsregisterblade.dk 
http://www.politietsregisterblade.dk/

Politiets registerblade - særlige bemærkninger 
http://www.politietsregisterblade.dk/component/content/article?id=144

Københavns Stadsarkiv - Politiets mandtaller 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-mandtaller

Københavns Stadarkiv - Kilder om vielse og ægteskab 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/aegteskab

Københavns Stadsarkiv - Begravelser - københavnske begravelsesprotokoller 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

Dødsårsager - Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/D%C3%B8ds%C3%A5rsager

Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/Frontpage

Sådan finder du en patientjournal - Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/S%C3%A5dan_finder_du_en_patientjournal

STARBAS - Københavns Stadsarkivs arkivdatabase 
http://www.starbas.net/arkivets_forside.php?arkiv=1

Københavnske ejendomme

Københavnske matrikel- og gadenumre 
http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/

Københavns Kommune - Københavnerkortet 
http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?

Københavns Biblioteker - Historiske kort 
https://bibliotek.kk.dk/bag-om-koebenhavn/historiske-kort

Københavnske gader - sognetilhørsforhold m.v. frem til 1925 
http://fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader

Ændrede gadenavne i København 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Aendrede_koebenhavnske_gadenavne.pdf

Nogle gamle Kjøbenhavnske Gadenavne og andre Stedbetegnelser, 1915 
http://dis-danmark.dk/bibliotek/900056.pdf

Bygningers_adresser 
http://www.kbharkiv.dk/w/images/6/6e/Bygningers_adresser_-_Sheet1_%285%29.pdf

Digitale matrikelkort 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-og-bestil/digitale-matrikelkort

Københavns Biblioteker - Kraks Vejvisere 1770-1969 
https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak

Telefonbøger fra KTAS - Post & Tele Museum 
http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/

Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/kirkeboeger-hjaelp

Julins navneregistre til Københavns kirkebøger 
http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/