Blue Flower

Als

www.alsnissen.dk 
http://alsnissen.dk/

Egen sogn – Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
http://esla.dk/slaegtsforskning/

Andre sogne – Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
http://esla.dk/slaegtsforskning/andre/

Ditlev Duus – webtrees 
http://esla.dk/slaegt/index.php?ctype=gedcom&ged=tree1

Bornholm
Esbjerg

Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Søg i databaser med personer 
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx

Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Forside 
http://eba.esbjergkommune.dk/

Fyn

Virgo-Fyn - 
http://www.virgo-fyn.dk/

Hammerum Herred

hammerum-herred.dk 
http://www.hammerum-herred.dk/news.php

Odense

Gamle Odensebilleder, Odense Bys Museer 
http://odensebilleder.dk/billedstart.asp

Odensedatabasen 
http://www.odensedatabasen.dk/avanceret

Silkeborg

Skatte- og adressebøger Silkeborg Arkiv 
https://www.silkeborgarkiv.dk/?page_id=530

WikiSilkeborg 
http://wikisilkeborg.dk/index.php/Forside

Vendsyssel

Vendelboarkivet 
http://www.vendelboarkivet.dk/index.php

Århus

Folket i midten - Aarhus vielser og borgerbog 
http://www.folketimidten.dk/

Bornholmske Kirkebøger - Søgbart register over Bornholmske kirkebøger før 1814 
http://www.kirkebog.dk/

Registraturer og afleveringsfortegnelser

De brune kasser 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/50/17131872/17178063

Danske landkommuner 1842-1970 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17148141#188546,31874762

Det Mosaiske Troessamfund - en arkivregistratur 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17288301#215238,40616331

LAK registratur over kirkebøger 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/index-creator/29/17131872/17288332

Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/

Søg efter arkivalier i Daisy 
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside

Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/ao/kommende-digitaliseringer-paa-arkivalieronline

Tidligere nyhedsbreve fra Rigsarkivet - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/om/nyheder/tidligere-nyhedsbreve-fra-rigsarkivet

Hjælpemidler til arkivbenyttelse - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/hjaelpemidler-til-arkivbenyttelse

Rigsarkivets vejledninger 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/rigsarkivets-vejledninger

Crowdsourcing - Vær med til at taste og gøre kulturarven tilgængelig for alle! 
https://cs.sa.dk/

Danske landkommuner 1842-1970 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17148141#188546,31874762

Hjælpemidler og foldere til download 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/foldere-til-download

Arkivernes Informationsserie

Hvad er en journal, og hvad kan jeg bruge den til? 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484766#237432,45153576

Tog og historie. Jernbanearkiver og deres brug 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484760#237429,45153430

Mark og skilling, kroner og øre 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287982#214832,40567516

DSB, Danske Statsbaner

DSB Personalakter - før 1932 (Foreløbig arkivregistratur) 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16513679#213306,40428009

DSB Personaleakter - Afskedigede eller døde 1931-1959 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17359020#219677,41282905

Daisy: DSB personaleakter afsluttet 1947-1988 
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=&c=&d=&e=&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=&henid=&epid=2398458&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed

Daisy: Danske Statsbaner - personale 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danske+stats&b=personale&d=1&e=2016

Folketællinger - kom godt i gang med arkivalierne - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-folketaellinger

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - især om kirkebøger - nyAO-kirkeboeger-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-kirkeboeger-hjaelp-2.pdf

Lægdsruller 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/other-collection/4

Arkivalieronline kirkebøger 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/geo/index/5

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - især om folketællinger - nyAO-folketaellinger-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-folketaellinger-hjaelp-2.pdf

Stambøger og stamkort - Kom godt i gang! - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-stamboeger-stamkort

Københavnske skiftearkivalier – Kom godt i gang! 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-skifter-fra-kbh

Lægdsruller - Kom godt i gang med lægdsruller - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller

Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - skifter indtil 1919 - nyAO-skifter-hjaelp-2.pdf 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/nyAO-skifter-hjaelp-2.pdf

Københavnske skifter på Arkivalieronline – en vejledning (PDF, 988 kB) 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/05/Koebenhavnske-skifter-en-vejledning.pdf

Kirkebøger - Kom godt i gang med kirkebøger - Rigsarkivet 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/intro-kirkeboeger

Søg i kilder 
https://familysearch.org/search

Søg i FamilyTree (slægtstræer) 
https://familysearch.org/tree/#view=search

Danske kilder — FamilySearch.org - kirkebøger, godsarkiver, borgerlige vielser, ... 
https://www.familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025

Kirkebøger — FamilySearch.org 
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/2078555/waypoints

Denmark Census, 1860 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2778655?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1870 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2778656?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1880 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2778657?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1890 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2800928?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1901 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2800929?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1906 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2800931?collectionNameFilter=false

Dansk folketælling 1911 - indekseret 
https://familysearch.org/search/collection/2691890?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1916 — FamilySearch.org 
https://familysearch.org/search/collection/2717471?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1921 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2721601?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1925 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2718007?collectionNameFilter=false

Denmark Census, 1930 — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/collection/2800932?collectionNameFilter=false

Godsarkiver — FamilySearch.org 
https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/2015318/waypoints

Indeks til skifter 1674-1851 — FamilySearch.org 
https://familysearch.org/search/collection/2026233?collectionNameFilter=false

Denmark Genealogy | Learn | FamilySearch.org 
https://familysearch.org/learn/wiki/en/Denmark_Genealogy

FamilySearch Wiki 
https://familysearch.org/wiki/en/Main_Page

FamilySearch Wiki - om slægtsforskning i Danmark 
https://familysearch.org/wiki/en/Denmark_Genealogy

FamilySearch.org - hovedside 
https://familysearch.org/

Ramsings kort over København 1689 
https://bibliotek.kk.dk/registre/ramsings-kort-over-koebenhavn

Geddes kort København 1761 
https://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761/om-kortet

Sterms Kort over Kjøbenhavn 1840-41 
https://bibliotek.kk.dk/https/bibliotekkkdk/registre/sterms-kort-over-kjoebenhavn

Københavnske billeder, Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv 
http://kbhbilleder.dk/

Privat hjemmeside med billeder fra det gamle København – Steinwart.dk 
https://steinwart.dk/category/det_gamle_koebenhavn/

København 1761 
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-1761

hovedstadsarkiver.dk - vejledning, inspiration og hjælp til alle arkivbrugere, der har interesse i hovedstadens historie. 
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm

Københavnske sognekort - ressourcer til historie og slægtsforskning i hovedstaden 
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm

Arkivalieronline - Familieretlige sager, Københavns Overpræsidium 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/14

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv - Kilder på nettet - Kildeviseren 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet

Københavns Stadsarkiv - Politietsregisterblade.dk 
http://www.politietsregisterblade.dk/

Politiets registerblade - særlige bemærkninger 
http://www.politietsregisterblade.dk/component/content/article?id=144

Københavns Stadsarkiv - Politiets mandtaller 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-mandtaller

Københavns Stadarkiv - Kilder om vielse og ægteskab 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/aegteskab

Københavns Stadsarkiv - Begravelser - københavnske begravelsesprotokoller 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

Dødsårsager - Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/D%C3%B8ds%C3%A5rsager

Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/Frontpage

Sådan finder du en patientjournal - Københavns Stadsarkiv Wiki 
http://www.kbharkiv.dk/wiki/S%C3%A5dan_finder_du_en_patientjournal

STARBAS - Københavns Stadsarkivs arkivdatabase 
http://www.starbas.net/arkivets_forside.php?arkiv=1

Københavnske ejendomme

Københavnske matrikel- og gadenumre 
http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/

Københavns Kommune - Københavnerkortet 
http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?

Københavns Biblioteker - Historiske kort 
https://bibliotek.kk.dk/bag-om-koebenhavn/historiske-kort

Københavnske gader - sognetilhørsforhold m.v. frem til 1925 
http://fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader

Ændrede gadenavne i København 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Aendrede_koebenhavnske_gadenavne.pdf

Nogle gamle Kjøbenhavnske Gadenavne og andre Stedbetegnelser, 1915 
http://dis-danmark.dk/bibliotek/900056.pdf

Bygningers_adresser 
http://www.kbharkiv.dk/w/images/6/6e/Bygningers_adresser_-_Sheet1_%285%29.pdf

Digitale matrikelkort 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-og-bestil/digitale-matrikelkort

Københavns Biblioteker - Kraks Vejvisere 1770-1969 
https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak

Telefonbøger fra KTAS - Post & Tele Museum 
http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/

Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/kirkeboeger-hjaelp

Julins navneregistre til Københavns kirkebøger 
http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/