Bornholmermøllen
Den lille vandmølle lå ved en af Bornholms store gårde. På øen lå gårdene ikke i landsbyer, men enkeltvis i landskabet. De største af dem havde deres egne møller.

Ellested Vandmølle
Fra 1825 og til Frilandsmuseets overtagelse i 1948 var vandmøllen forpagtet ud til familien Hellesen og flere generationer af møllere. 

Fuglevad Vindmølle
Møllen blev bygget i 1832 af en lokal møller fra Lyngby, Johan Jørgen Lund. Han ejede i forvejen Fuglevad Vandmølle, som ligger nedenfor bakken ved Mølleåen.

Færømøllen
Den lille vandmølle fra bygden Sand på Sandø er en skvatmølle, og den ligger sammen med museets øvrige bygninger fra Færøerne.

Karlstrup
Karlstrup Mølle blev opført omkring 1662 i landsbyen Karlstrup syd for København. Den blev ombygget i 1793.

Læsømøllen

Læsø
Stubmøllen fra Læsø lå tidligere ved en af Læsøs store gårde. På Læsø var der ikke egentlige landsbyer, men store gårde spredt i landskabet. På den lille mølle malede man mel til husbehov.

Småland
Den lille skvatmølle fra Småland kan fungere ved meget små vandløb. Møllehjulet ligger under møllehuset på en lodret aksel, der går op i møllehuset og trækker kværnstenen.