Foredrag om slægtsforskningsemner

Jeg tilbyder at holde foredrag om en række emner indenfor slægtsforskning.

Amtsarkiver på nettet
Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen.
Foredraget forsøger at give et overblik over emnet, og vil præsentere eksempler på bl.a. familieretslige sager.

Udvandrerne – hvem var de, og hvor blev de af?
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?
Links om udvandring, især til USA.

Søens folk.
Det var ifølge sagens natur nødvendigt at tillade søens folk at rejse rundt, men det var også nødvendigt med en række kontrolforanstaltninger for at sikre opfyldelsen af deres værnepligt. Dette skete bl.a. gennem Waterschouten, søruller og fra 1861 søfartsbøger. Foredraget fortæller om, og viser eksempler på brugen af en række af disse arkivalier.

Møller og møllere i Danmark.
Møller er imponerende bygningsværker, og deres historie fascinerer os, ligesom historien om møllerslægterne, og deres særstilling i landbosamfundet. I foredraget vil udvalgte møller og møllere blive præsenteret.

Brandforsikringsarkivalier – eller: Hvordan boede Oldefar?
Brandforsikringsarkivalier frem til 1872 er nu tilgængelige på Arkivalier Online for hele landet. Hvilke oplysninger kan de give os om vore aners boliger, og hvordan finder vi rundt i materialet? Foredraget viser eksempler fra land og by.

Skolearkiverne
Skolernes arkivalier giver oplysninger om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.

Fødselsstiftelsen i København
Den Kongelige Fødselsstiftelses arkivalier var tidligere lukket land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De vigtigste protokoller,  hovedprotokoller og udsætterprotokoller, har længe været på ArkivalierOnline, men nu er en række andre arkivalier kommet til, fx Paternitetserklæringer.
Arkivalierne kan give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet. Foredraget viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.

Hvordan sporer man vandrende håndværkere?
Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå, og de kan være vanskelige at spore. Hvilke muligheder har vi?