Slægtsforskning

Interessen for Historie har fulgt mig i mange år, og jeg dyrker interessen aktivt, i form af slægtsforskning. I første omgang var jeg, som de fleste slægtsforskere, optaget af at kende mine forfædre så langt tilbage som muligt, at “komme langt tilbage”. Men gradvist blev det mere og mere interessant at “få kød på slægten”, at finde kilder der fortæller om små og store begivenheder i deres liv.

Men arbejdet bliver ofte forstyrret af, at jeg ikke kun interesserer mig for anernes liv, men også bliver optaget af deres sociale sammenhænge og levevilkår – og ryger hurtigt ud af en tangent, som ikke har noget med mine egne aner at gøre.

Jeg har også efterhånden i mange år undervist i slægtsforskning på aftenskole, og tager også rundt og holder foredrag i slægtshistoriske foreninger.
Se min liste over, hvilke foredrag jeg tilbyder.

Min slægt kommer dels fra Læsø, og dels fra det sydlige Himmerland.
Mange mennesker har forsket i Læsø-slægterne, så der er jeg kommet nemt til det meste. Blandt anerne er Adam Henrik Deth, der kom til Læsø i midten af 1700-tallet, og som selvfølgelig tæller mange efterkommere.
Anderledes er det med min fars slægt fra egnen omkring Hadsund, hvor jeg ikke har fundet nogen, der har gjort arbejdet for mig!

Her kan du se nogle af min fars aner.